logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Badania kierowców
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!

Przychodnia medycyny pracy przeprowadza także:

 • badania kierowców (w tym także psychotesty, badania psychotechniczne) kat. B oraz na kategorie prawa jazdy C,C+E,inne (dla kierowców pojazdów służbowych, pojazdów uprzywilejowanych)
 • badania kandydatów na prawo jazdy (dla uczęszczających do szkół nauki jazdy)
 • badania kierowców do kwalifikacji wstępnej, w ramach szkoleń okresowych
 • badnaia kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy
 • badania kierowców pojazdów służbowych i uprzywilejowanych

Badania lekarskie kierowców wykonuje lekarz uprawniony do badań kierowców (lekarz medycyny pracy). Badanie takie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Na badania lekarskie kierowcę kieruje w tym przypadku przedsiębiorca zatrudniający lub inny podmit wykonujący przewóz drogowy.

Kto podlega badaniom kierowców ?
Kierowca, który wykonuje przewóz drogowy, podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Częstotliwość badań kierowców
Kierowcy powinni przechodzić profilaktyczne badania lekarskie co kilka lat,tj.:

 • do ukończenia 60 roku życia - co 5 lat
 • po 60 roku życia co 30 miesięcy

Termin takiego badania lekarz medycyny pracy uprawniony do badań kierowców może skrócić, jeśli są ku temu wskazania zdrowotne.

Zakres badań lekarskich dla kierowców

Badania kierowców na prawo jazdy kat. A :

 • badanie ogólnego stanu zdrowia wykonywane przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • badanie pola widzenia
 • badanie poziomu stężenia cukru we krwi (osoba przed badaniem musi być na czczo
 • inne badania lekarskie,konsutalcje - w zależności od wskazań

Badnia kierowców na prawo jazdy kat.B :

 • badanie ogólnego stanu zdrowia wykonywane przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna oraz neurologiczna
 • poziom stężenia cukru we krwi
 • inne badania i konsultacje w zależności od wskazań

Badania kierowców na prawo jazdy kat.C,C+E,D,D+E, badania do pracy na stanisko kierowcy, badania profilaktyczne (wstępne , okresowe) kierowców zawodowych podlegających ustawie o transporcie drogowym :

 • badanie ogólnego stanu zdrowia wykonywane przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców
 • badania słuchu
 • ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej
 • konsultacja okulistyczna, laryngologiczna oraz neurologiczna
 • poziom stężenia cukru we krwi
 • inne badania i konsultacje w zależności od wskazań

Pozostali kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym, np. kierowcy pojazdów służbowych (badania wstępne):

 • badanie ogólnego stanu zdrowia wykonywane przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców
 • konsultacja neurologiczna i okulistyczna
 • poziom stężenia cukru we krwi
 • inne badania w zależności od wskazań

Pozostali kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym (badania okresowe):

 • badanie ogólnego stanu zdrowia wykonywane przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • badanie poziomu stężenia cukru we krwi
 • ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej

Pokaż menu / pełną ofertę