logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Badania wstępne
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!

Badania wstępne lekarz medycyny pracy przeprowadza w stosunku do :

  • nowo zatrudinonych osób do pracy
  • pracowników młodocianych oraz innych pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe

Kto nie podlega badaniom wstępnym ?

Badań wstępnych nie muszą przeprowadzać osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy, gdy zatrudnienie odbywa się na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Kiedy przeprowadza się badania wstępne ?

Wstępne badania profilaktyczne przeprowadaane są przed podjęciem pracy.Pracodawca kieruje osobę na takie badania lekarskie i ponosi jego koszt.

Zakres badań wstępnych

Wskazówką dla lekarza medycyny pracy, jakie dodatkowe badania powinny być przeprowadzone ,oprócz badania ogólnego stanu zdrowia, są "Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników".

Pokaż menu / pełną ofertę