logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!


Przychodnia przeprowadza badania profilaktyczne pracowników wymagane Kodeksem Pracy oraz ustawą o służbie medycyny pracy. Są to m.in.:
 • badania kierowców (na prawo jazdy, do kwalifikacji wstępnej, w ramach szkolenia okresowego; w tym także psychotesty, badania psychotechniczne, badania na prawo jazdy różnych kategorii, np.: kat.B dla kierujących pojazdami służbowo, kierowców tirów, ciężarówek z naczepami, np. kat.C,C+E,D ; badania w tym przypadku przeprowadza lekarz medycyny pracy uprawniony do badań kierowców)
 • badania na prawo jazdy kat.B,C,C+E i innych (do świadectwa kwalifikacji, w ramach szkoleń okresowych kierowców)
 • badania do pracy na wysokości tzw. badania wysokościowe do 3 metrów i powyżej 3 metrów
 • badania wstępne do pracy przeprowadzane w stosunku do:
  • nowo zatrudnianych osób
  • pracowników młodocianych
  • osób już zatrudnionych, w sytuacji gdy na ich stanowiskach pracy pojawiły sie nowe czynniki szkodliwe lub narażenia
  • pracowników już zatrudnionych, którzy przenoszeni są na nowe stanowisko pracy
 • pracowników,którym konczy się ważność wcześniej wydanego zaświadczenia (badania okresowe)
 • pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej , niż 30 dni (badania kontrolne)
 • badania sanitarno epidemiologiczne
 • badania lekarskie operatorów maszyn i urządzeń,w tym badania na wózki widłowe
 • badania lekarskie uczniów i studentów szkół wyższych

Na badania medycyny pracy pracownik powinien zgłosić się z wypełnionym skierowaniem na badania profilaktyczne oraz dowodem osobistym.
Kiedy nie jest wymagane skierowanie na badania profilaktyczne do lekarza medycyny pracy ?

Ustawa przewiduje kilka wyjątków, kiedy nie jest potrzebne skierowanie od pracodawcy na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.
Dotyczy to np.:

 • byłych pracowników oraz osób, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób pozostających w stosunku służbowym
 • prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek (nie zatrudniający pracowników) i osób z nimi współpracujących (np. właściciel firmy transportowej, który jest jednocześnie jedynym kierowcą w firmie, który wykonuje przewóz drogowy
 • rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników
 • członków spółdzielni produkcji rolnej
 • osób wykonujących pracę w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy (nie dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą)

W przypadku grupy osób wymienionych wyżej , wypełnia się jedynie wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania ,zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Badania profilaktyczne pracowników przeprowadza lekarz medycyny pracy uprawnionych do takich badań, a w przypadku badań dla kierowców, posiadający dodatkowo uprawnienia do badania kierowców.

Pokaż menu / pełną ofertę