logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Badania okresowe
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
Katowice,ul.Gliwicka 159
Psychotesty i badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!


Dzwoń 577 798 017, gdy chcesz dowiedzieć się więcej na temat psychotestów (badań psychotechnicznych)

Skierowanie na psychotesty (badania psychotechniczne) NIE potrzebuje :

  • kandydat na kierowcę zawodowego kat. C,D,E (ubiegający się o prawo jazdy)
  • kierowca zawodowy kat. C,D,E (przedłużęnie ważności prawa jazdy)
  • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art.103 ust.1 pkt 2 ( ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; ) lub pkt 3 (popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • kierowcy TAXI (kierowca zawodowy kat. B zatrudniony na etacie lub samozatrudniony)
  • pojazd uprzywilejowany lub przewożący wartości pieniężne (kat. B, C, C+E, D, D+E
  • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
  • kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora
  • kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora
  • kierowca wykonujący przewóz drogowy (kierowcy zawodowi, w tym także TAXI)

Pokaż menu / pełną ofertę