logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!


Skierowania na psychotesty (badania psychotechniczne) NIE potrzebuje :

 • kandydat na kierowcę zawodowego kat. C,D,E (ubiegający się o prawo jazdy,do kwalifikacji wstępnej, w ramach )
 • kierowca zawodowy kat. C,D,E (przedłużęnie ważności prawa jazdy,w ramach szkolenia okresowego)
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art.103 ust.1 pkt 2 ( ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; ) lub pkt 3 (popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • kierowcy TAXI (kierowca zawodowy kat. B zatrudniony na etacie lub samozatrudniony)
 • pojazd uprzywilejowany lub przewożący wartości pieniężne (kat. B, C, C+E, D, D+E
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora
 • kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora
 • kierowca wykonujący przewóz drogowy (kierowcy zawodowi, w tym także TAXI)

Przykładowy przebieg psychotestów kierowców kat.B pojazdów służbowych
Jeśli wybierasz się na psychotesty ,weź ze sobą :
 • soczewki lub okulary (jeśli na co dzień używasz)
 • dokument potwierdzający tożsamość (np.dowód osobisty)
 • prawo jazdy (dotyczy psychotestów kierowców)
 • skierowanie ,jeśli zostało wydane
 • dane do wystawienia faktury,jeśli Państwo potrzebujecie
Psychotesty kierowców kat.B pojazdów służbowych (w ramach badań medycyny pracy) trwają zwykle ok. 35-50 minut. Takie badania psychotechniczne składają się np. z :
 • wywiadu psychologicznego, w trakcie którego psycholog dowiaduje się podstawowych informacji o badanym, które mają szczególnie znaczenie dla celu badania (np.w przypadku psychotestów kierowców kategorii B są to informacje, które mają znaczenie dla bezpiecznego prowadzenia auta w czasie wykonywania obowiązków służbowych)
 • sprawdzenia widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie u kierowcy
 • badania koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej
 • badania czasu reakcji
 • badania koordynacji wzrokowo ruchowej
 • oceny funkcjonowania podstawowych operacji umysłowych
 • oceny szybkości i dokładności spostrzegania
 • oceny wyobraźni przestrzennejPokaż menu / pełną ofertę