logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!

Badania sanitarno epidemiologiczne przeprowadzane są w stosunku osób zajmujących stanowiska pracy, na których istnieje mooliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Kto podlega badaniom sanitarno epidemiologicznym ?
Lekarz medycyny pracy badania sanitarne przeprowadza w stosunku do :

  • osób, które były narażone na zakażenia przez stycznosć z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym (np. pracownicy służby zdrowia)
  • osób,które w ramach powierzonych obowiązków mają styczność z żywnością (pracownicy gastronomii)
  • osoby wykonujące lub podejmujące prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • podejrzani o zakażenie lub chorobe zakaźną

Zakres badań sanitarno epidemiologicznych
W skład badań sanitarno epidemiologicznych wchodzi badanie lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsutlacje specjalistyczne wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia choroby zakaźnej.

Częstotliwość badań sanitarno epidemiologicznych
W związku z tym, że w obecnym stanie prawnym nie jest określona częstotliwość wykonywania badań sanitarno epidemiologicznych, o tym kiedy powinny być przeprowadzone badania sanitarno epidemiologiczne decyduje lekarz medycyny pracy przeprowadzający badanie. W tym wypadku lekarz medycyny pracy lub lekarz POZ bierze się pod uwagę przede wszystkim specyfikę stanowiska (tj. zakres i rodzaj wykonywanych czynności), na którym zatrudniony jest pracownik. Końcowym efektem badań sanitarno epidemiologicznych jest wydanie przez uprawnionego lekarza medycyny pracy orzeczenia lekarskiego :

  • o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania pracy, przy wykonywaniu których istnieje możłiwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Po przeprowadzonym badaniu lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, jedno trafia do praconika ,a drugie do pracodawcy.

Przebieg badan sanitarno epidemiologicznych
Pierwszym krokiem do wykonania badań sanitarno epidemiologicznych jest trzykrotne badanie laboratoryjne kału dotyczące zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B,C oraz innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. Na podstawie tych badań lekarz medycyny pracy decyduje czy potrzebne są dodatkowe badania (np. badanie krwi) czy też bez takowych konsultacji można już wydać orzeczenie lekarskie.

Pokaż menu / pełną ofertę