logo
Medycyna pracy Katowice
ul.Gliwicka 159
Dostępni lekarze medycyny pracy :
lekarz medycyny pracy Beata Dąbkowska
lekarz medycyny pracy Anna Gajewska
Katowice,ul.Gliwicka 159
Badania lekarskie w jednym miejscu, bezpłatny parking!

Na skierowaniu do lekarza medycyny pracy powinny znaleźć się informacje takie jak:
 • imię i nazwisko osoby,którą pracodawca kieruje na badania
 • dane firmy, gdzie osoba pracuje
 • podpis osoby upoważnionej w firmie do wystawiania skierowań na badania lekarskie
 • wskazanie stanowiska pracy osoby wysyłanej na badania profilaktyczne

Oprócz wyżej wymienionych danych na skierowaniu na badania medycyny pracy musi znajdować się opis warunków pracy, który uwzględnia czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe dla zdrowia pracownika.

Poniżej znajdziecie Państwo wskazówki jak wypełnić skierowanie na badania medycyny pracy. W przypadku czynników fizycznych można zawrzeć informacje (jeśli występują) o np.:

 • mikroklimacie w miejscu pracy (czy jest gorący czy zimny)
 • obsłudze przez pracownika monitora ekranowego (do 4 godzin czy powyżej)
 • promieniowaniu elektromagnetycznym (czas jego występowania)
 • oddziaływaniu zwiększonego lub obniżonego ciśnienia w miejscu pracy
 • stopniu oświetlenia miejsca pracy ( czy nadmierne ,czy niedostateczne)
 • promieniowaniu jonizującemu kat.A / kat.B, innych promieniowaniach jak np. podczerwone
 • występowaniu ultradźwięków, hałasu (przez jaki czas wraz z - ewentualnie - pomiarami tego hałasu)
 • występowaniu drgań mechanicznych z wibracjami przekazywanymi na kończyny dolne lub górne

Jeśli chodzi o występowanie pyłów w miejscu pracy, należy określić o jaki pył chodzi.

Jeśli chodzi o czynniki chemiczne, należy określić jakie substancje występują w miejscu pracy.

W przypadku czynników biologicznych chodzi o wskazanie czy występują np.:

 • materiały zakaźne,Hiv,inne
 • grzyby, pleśnie
 • wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu

Jeśli chodzi o uwzględnienie na skierowaniu informacji o innych czynnikach, w tym również niebezpiecznych,należy uwzględnić np.:

 • pracę w wymuszonej pozycji
 • konieczność obsługi maszyn w ruchu
 • dźwiganie ciężarów wraz z podaniem ilu kilogramów to dotyczy
 • pracę w nocy lub na zmienę
 • konieczność obsługi sprzętu budwolanego,wózków widłowych, koparek,itp.
 • pracę na masztach, wykopach
 • monotonnię pracy
 • stały i duży dopływ informacji wraz z gotowością do odpowiedzi
 • pracę na wysokości z rozróżnieniem czy to będzie praca do czy powyżęj 3 metrów
 • pracę wymagającą kierowania pojazdem (na jaką kategorię prawa jazdy, czy autem służbowym czy prywatnym,czy autem do 3,5 tony czy powyżej)
 • sprawność psychofizyczną
 • zagrożenia wynikające z narażenia życia

Pokaż menu / pełną ofertę